Vanliga frågor om våra laddstolpar

Hur framtidssäkert är elbilsladdare?

Idag ställs natur och samhälle mot tuffa klimatutmaningar, vilket kräver hållbara och smarta tekniska lösningar. Till år 2030 beräknas det finnas 2,5 miljoner el- och laddhybrider i Sverige. I takt med att elfordon blir allt vanligare ökar även efterfrågan på laddplatser. Vi på Sekraft är därmed övertygade om att elbilsladdare är en framtidssäker investering och vill därför visa vägen till ett mer energieffektivt samhälle.

Hur sparar vi pengar på elbilsladdare?

Med ett laddsystem kan ni göra stora besparingar genom låga driftkostnader. Via vårt molnbaserade administrationsverktyg kan ni övervaka, balansera och fördela strömmen på bästa möjliga sätt mellan era laddstationer. Dessutom är elbilsladdare en framtidssäker lösning som höjer fastighetens värde.

Vad betyder kWh och kW?

kW, även så kallat kilowatt, är enheten för effekten som beskriver hur snabbt man kan ladda. kWh, kilowatt-timme, är däremot enheten för energin som beskriver mängden energi som batteriet är laddat med.

Vilken laddhastighet uppnår en station?

Vår laddstation uppnår en laddhastighet på 22kW. Med ett laddsystem från Sekraft använder ni all tillgänglig kapacitet i elnätet. Dessutom fördelas strömmen smart mellan era laddstationer, vilket ger upp till 66 procent bättre utnyttjande av tillgänglig ström.

Vilken elbilsladdare lämpar sig bäst?

Vi erbjuder tre olika laddstolpar – Flex, Standard och Premium. Med Flex kan ni smidigt skala upp systemet, välja till tak för att skydda laddstationen mot väder och vind och beställa stolpar med ljus vid behov. Oavsett val anpassar vi våra högkvalitativa stolpar efter era behov.

Behövs ytterligare nätverkslösning vid installation?

Vi på Sekraft erbjuder 4G i våra elbilsladdare, vilket innebär att ni slipper installera ytterligare en nätverkslösning och sänker era installationskostnader. Med denna uppgradering följer även sömlös kommunikation mellan laddstationerna.

Hur går betalningen till?

Som ägare av ett laddsystem kan ni smidigt och enkelt överblicka laddhistoriken och baserat på elförbrukningen fakturera respektive användare som har nyttjat elbilsladdning på någon av era stationer. En enkel, prisvärd och rättvis lösning. Självklart erbjuder vi även möjligheten att automatisera er debitering av ladd-el.

Hur går det till?

På Sekraft möts ni av utbildad och kompetent personal genom hela processen -från vision till installerat och komplett laddsystem. Boka en konsultation för att låta oss hitta en lösning som passar er parkeringsyta bäst.

Vilka garantier följer?

Vi på Sekraft känner stor yrkesstolthet och levererar alltid med högsta kvalitet i varje steg. Vi arbetar med marknadsledande leverantörer som levererar högkvalitativa laddsystem. För er trygghet erbjuder vi hela 5 års garanti på er elbilsladdare.

Varför elbilsladdare?

I takt med att elbilarnas och laddhybridernas popularitet ökar blir infrastrukturen kring elbilsladdning allt viktigare. Genom att installera laddstolpar och laddboxar kan företag, bostadsrättsföreningar och offentliga aktörer skapa värde för anställda, kunder, boende och allmänheten. Ta steget tillsammans med oss på Sekraft, och skapa förutsättningarna för en smartare framtid.

Om Sekraft

Övergången från fossildrivna bilar till elbilar tar sig längre för varje dag som går. I takt med elbilens övertagande har elbilsladdare därför blivit en naturlig del av vår vardagsmiljö - i denna transformation tar vi täten som en ledande aktör på marknaden. På Sekraft kommer vi att fortsätta sträva mot visionen om fossilfria transporter genom att bidra till uppbyggnaden av infrastrukturen kring detta. Vill du vara med? Kontakta oss så skapar vi tillsammans säkra, hållbara och praktiska laddlösningar som passar just ert behov.

Läs mer