Installera laddbox för elbil – vad och varför?

Så, ni har bestämt er för att skaffa en elbil eller laddhybrid? Grattis! Ni har just gjort ett både hållbart och lönsamt val. Nu behöver ni bara välja rätt laddlösning för ert ändamål, vilket inte alltid är helt enkelt. Vi på Sekraft klargör vad en laddbox är och vilka fördelar som finns med att installera ett laddsystem.

Vad är en laddbox?

Så, vad är egentligen en laddbox? Enkelt förklarat är det en box som installeras för att göra laddningen av elbilar säkrare, snabbare och smidigare. Vid köp av elbil tillkommer en nödladdare som är till för laddning direkt i vägguttaget. Tekniskt sett så går det att ladda bilen i ett vanligt eluttag. Men uttagen i hemmet eller på arbetsplatsen är inte optimerat för att ladda med så höga effekter, vilket skapar en säkerhetsrisk. Laddning i vanligt eluttag riskerar att överbelasta elsystemet och kan leda till att proppen går eller i värsta fall brand. Vi rekommenderar att endast använda nödladdaren vid just de tillfällena – nödlägen.

Varför laddbox?

Utöver säkerhetsaspekten finns det en mängd fördelar med att installera laddboxar. Vilka dessa är beror i hög grad på vem du är och var du planerar att installera dem. Oavsett vad tar du ett steg i rätt riktning mot en fossilfri värld.

På arbetsplatsen

Att installera ett laddsystem är en trygg, hållbar och lönsam framtidsinvestering för företag. Generösa subventioner för tjänstebilar och miljömässiga fördelar bidrar till att allt fler väljer att köra elbil eller laddhybrid. Att erbjuda anställda och partners möjligheten att ladda sin elbil under arbetsdagen innebär en viktig konkurrensfördel. Stärk företagets hållbarhetsprofil genom att installera laddsystem och gör världen till en mer klimatsmart plats.

I offentlig miljö

Antalet laddbara personbilar har ökat med drygt 70 procent sedan årsskiftet 2019. En trend som sannolikt kommer fortsätta stiga. För att inte bromsa upp denna positiva utveckling krävs det att infrastrukturen för laddplatser ligger i linje med behovet. Sekrafts vision är att destinationsladdning i den offentliga miljön ska vara enkel, snabb och lättillgänglig.

I bostadsrättsföreningen

Med ett högkvalitativt laddsystem i anslutning till er bostadsförening säkerställer ni att era elbilar alltid är fulladdade. Detta skapar inte bara mervärde för de boende utan höjer även värdet på bostadsrätterna – för att inte tala om att ni gör en insats för miljön och stärker er klimatprofil.

I hemmet

Som ägare av en elbil eller laddhybrid är en laddbox i hemmet näst intill givet. Att alltid ha tillgång till en fulladdad bil, ett laddsystem som laddar din bil snabbt och att kunna säkerställa att laddningen sker på ett säkert sätt är tveklöst argument nog för de flesta. Dessutom höjer du värdet på din bostad.

3 snabba anledningar att skaffa en laddbox

  • Snabb och säker laddning.
  • Skapa mervärde för anställda, kunder eller boende.
  • Öka andelen fossilfria transporter.

Med ett högkvalitativt laddsystem i hemmet eller i bostadsrättsföreningen kan du känna dig trygg i att din elbil alltid är fulladdad. Vi på Sekraft har stor branscherfarenhet och är dina experter på laddsystem. Boka en kostnadsfri konsultation så hjälper vi er att hitta den optimala lösningen för just era behov och önskemål.

Boka konsultation

Varför elbilsladdare?

I takt med att elbilarnas och laddhybridernas popularitet ökar blir infrastrukturen kring elbilsladdning allt viktigare. Genom att installera laddstolpar och laddboxar kan företag, bostadsrättsföreningar och offentliga aktörer skapa värde för anställda, kunder, boende och allmänheten. Ta steget tillsammans med oss på Sekraft, och skapa förutsättningarna för en smartare framtid.

Om Sekraft

Övergången från fossildrivna bilar till elbilar tar sig längre för varje dag som går. I takt med elbilens övertagande har elbilsladdare därför blivit en naturlig del av vår vardagsmiljö - i denna transformation tar vi täten som en ledande aktör på marknaden. På Sekraft kommer vi att fortsätta sträva mot visionen om fossilfria transporter genom att bidra till uppbyggnaden av infrastrukturen kring detta. Vill du vara med? Kontakta oss så skapar vi tillsammans säkra, hållbara och praktiska laddlösningar som passar just ert behov.

Läs mer