Investera i laddstolpar till bostadsrättsföreningen

Osäker på om laddstolpar eller laddboxar verkligen är en bra investering för din bostadsrättsförening? Kanske är det i dagsläget ingen av de boende som har uttryckt ett intresse eller behov av att kunna ladda en el- eller hybridbil i föreningen. Trots det är det faktiskt en bra investering inför framtiden som både höjer lägenheternas värde och ger din BRF extra intäkter. 

Var förberedda inför framtiden

Det finns i skrivande stund över 200 000 laddbara fordon i Sverige och av alla nyregistrerade fordon är allt fler helt eller delvis drivna av el. Bara mellan 2020 och 2021 har antalet elbilar i Sverige fördubblats och det finns ingenting som tyder på att utvecklingen kommer att avstanna, särskilt inte med tanke på den ökade vikten som läggs vid klimatfrågor nu för tiden. Däremot så hänger infrastrukturen inte med i den snabba utvecklingen, då det säljs många fler elbilar än vad det installeras laddstationer. Efterfrågan på parkeringsplatser med laddstolpar kommer därför att öka drastiskt de kommande åren. Av den orsaken kan det redan nu vara en bra idé att börja planera för hur din bostadsrättsförening ska möta den ökande efterfrågan. 

Även om det i dagsläget inte finns någon i din förening som kör en elbil så är det enligt denna framtidsprognos bara en tidsfråga. Kanske är det även så att ingen av föreningens medlemmar har investerat i en elbil ännu just för att det inte finns en möjlighet att ladda bilen hemma. Att ge medlemmarna möjlighet till att åka fossilfritt är en bra investering inför en klimatsmart framtid.

Öka värdet på lägenheterna

Som tidigare nämnt ökar efterfrågan på laddstationer drastiskt och på sikt kan det även komma att påverka lägenhetspriserna. En bostadsrättsförening som erbjuder laddstolpar eller laddboxar ses som väl utrustad och får en stark hållbarhetsprofil. En attraktiv förening ökar värdet på lägenheterna och är således en bra investering även för de som inte är intresserade av att kunna ladda bilen. Om föreningen inte erbjuder denna service finns i stället risken att lägenheterna tappar attraktionskraft och sjunker i värde. 

För den som redan kör fossilfritt kan möjligheten till att ladda bilen inom föreningen dessutom bli helt avgörande för lägenhetsköpet. Det bästa stället att ladda bilen på är dess ordinarie parkeringsplats och i framtiden kommer det att ses som en självklar möjlighet att kunna ladda bilen hemma, även om man bor i bostadsrätt. Att redan nu investera i laddstationer förbereder er inför denna utmaning och säkrar lägenheternas värde i en eldriven framtid. 

Långsiktig ekonomisk investering

Att installera en laddstation kan upplevas som en dyr investering, men på sikt kan det faktiskt generera ökade intäkter till er förening. De flesta föreningar väljer själva vad laddningen ska kosta och om detta betalas per kilowattimme eller som en månadskostnad. Efter några år har installationskostnaden finansierat sig själv och avgiften blir därefter en extra intäkt till er förening. Naturvårdsverket erbjuder även bidrag till bostadsrättsföreningar som vill satsa på elbilsladdning och ni kan få tillbaka upp till 50 % av installationskostnaden.

Boka en kostnadsfri konsultation med våra experter och hitta den optimala lösningen för just er bostadsrättsförening. Välkommen till Sekraft!

Varför elbilsladdare?

I takt med att elbilarnas och laddhybridernas popularitet ökar blir infrastrukturen kring elbilsladdning allt viktigare. Genom att installera laddstolpar och laddboxar kan företag, bostadsrättsföreningar och offentliga aktörer skapa värde för anställda, kunder, boende och allmänheten. Ta steget tillsammans med oss på Sekraft, och skapa förutsättningarna för en smartare framtid.

Om Sekraft

Övergången från fossildrivna bilar till elbilar tar sig längre för varje dag som går. I takt med elbilens övertagande har elbilsladdare därför blivit en naturlig del av vår vardagsmiljö - i denna transformation tar vi täten som en ledande aktör på marknaden. På Sekraft kommer vi att fortsätta sträva mot visionen om fossilfria transporter genom att bidra till uppbyggnaden av infrastrukturen kring detta. Vill du vara med? Kontakta oss så skapar vi tillsammans säkra, hållbara och praktiska laddlösningar som passar just ert behov.

Läs mer