Laddbox, laddstation eller laddstolpe? – ordlista för elbilsladdning

Vad är egentligen skillnaden på en laddbox och en laddstolpe? Och vad betyder CHAdeMO? Det finns en djungel av knepiga begrepp kring elbilar och elbilsladdning. Sekraft snabbutbildar er med vår elbilsordlista.

AC – (Alternating current) Svenska översättningen på AC är växelström. Växelström är en elektrisk ström vars riktning växlar. Denna typ av ström finns i våra eluttag i hemmet. 

BEV – (Battery Electric Vehicle) BEV är en ren elbil. 

CCS – (Combined Charging System) CCS är samlingsnamnet på standardkontakter för snabbladdning i Europa. Bilar som har ett typ 2-uttag vid normal laddning använder ett CCS-uttag.

CHAdeMO – Motsvarigheten till CSS på den asiatiska marknaden. Den asiatiska standarden för snabbladdning vid likström kallas CHAdeMO. 

DC – (Direct current) Likström på svenska. DC är motsatsen till AC. DC-laddare omvandlar växelström och kan ladda elbilens batteri direkt. DC-laddning har en betydligt högre laddstyrka än AC-laddning. De allra flesta laddbara fordons motorer drivs med likström. 

Destinationsladdning – Den tillfälliga laddning som sker vid exempelvis mataffärer, hotell eller köpcenter. 

EV – (Electric vehicle) Den engelska översättningen för elbil och samlingsnamnet för alla laddbara bilar.

HPC – (High Power Charging) HPC-laddare kallas också för supersnabbladdare. Dessa laddare har en effekt på upp till 350 kW. 

Hybridbil – Fordon som drivs av både en förbränningsmotor och en elmotor som var för sig, eller tillsammans driver bilen framåt klassas som hybridbil. En vanligt förekommande kombination av enerigikällor är el och bensin. 

kW – Kilowatt – Enhet för effekt.

kWh – Kilowattimmar – Ett mått på energi som ofta används relaterat till en elbils förbrukning eller vid beräkningen av ett batteris kapacitet. 

Laddbox – Laddbox är en laddstation som med fördel monteras på en vägg och används vid normalladdning i hemmet eller på arbetsplatsen.

Laddeffekt – Laddeffekt och laddhastighet mäts i kW. Ju högre siffra desto snabbare kan bilen laddas. 

Laddhybrid – Samma sak som hybridbil – Dvs. fordon som använder minst två olika typer av energikällor för framdrivning. Laddhybrider kan till skillnad från andra hybridbilar laddas externt.

Laddstation – En plats med en eller flera laddare. 

Lastbalansering – Funktion som mäter fastighetens elförbrukning och ser till att elbilsladdningen anpassas och optimeras efter hur mycket ström som förbrukas. Används för att inte överbelasta elnätet. 

Laddstolpe – En laddstation som är uppsatt på en stolpe. Används ofta i offentliga miljöer där det saknas väggar. 

Litiumjonbatteri – Den mest vanligt förekommande batteritekniken. 

Normalladdning – Motsatsen till destinationsladdning. Laddning som sker med låg effekt där man ofta parkerar, t.ex. i hemmet eller på arbetsplatsen. 

PHEV – (Plug-in Hybrid Vehicle) Engelsk översättning på laddhybrid. 

Räckvidd – Sträckan ett fordon kan färdas efter att ha laddats fullt. 

RFID – (Radio Frequency identification) Kallas även för taggar. RFID-taggar används för identifiering av personer med hjälp av radiovågor. T.ex. vid laddning av elbil via ett laddsystem som är tillgängligt för flera användare.

Schuko – Standard vägguttag med jordning som finns i samtliga svenska hem.

Snabbladdning – Vid snabbladdningsstationer sker laddning med mycket hög effekt (kW) och med kortare laddtid, detta kallas för snabbladdning. Snabbladdning sker ofta vid t.ex. bensinstationer.   

Wallbox – Engelska ordet för laddbox. Laddbox är en laddstation som med fördel monteras på en vägg, för normalladdning i hemmet eller på arbetsplatsen.

Går du i tankar på att investera i ett laddsystem? Vi på Sekraft har stor branscherfarenhet och är dina experter på laddsystem. Boka en kostnadsfri konsultation så hjälper vi er att hitta den optimala lösningen för just era behov och önskemål.

Om oss Boka konsultation

Varför elbilsladdare?

I takt med att elbilarnas och laddhybridernas popularitet ökar blir infrastrukturen kring elbilsladdning allt viktigare. Genom att installera laddstolpar och laddboxar kan företag, bostadsrättsföreningar och offentliga aktörer skapa värde för anställda, kunder, boende och allmänheten. Ta steget tillsammans med oss på Sekraft, och skapa förutsättningarna för en smartare framtid.

Om Sekraft

Övergången från fossildrivna bilar till elbilar tar sig längre för varje dag som går. I takt med elbilens övertagande har elbilsladdare därför blivit en naturlig del av vår vardagsmiljö - i denna transformation tar vi täten som en ledande aktör på marknaden. På Sekraft kommer vi att fortsätta sträva mot visionen om fossilfria transporter genom att bidra till uppbyggnaden av infrastrukturen kring detta. Vill du vara med? Kontakta oss så skapar vi tillsammans säkra, hållbara och praktiska laddlösningar som passar just ert behov.

Läs mer