Laddstolpar till er brf? Tänk på detta innan installationen

Sveriges elbilsflotta växer i snabb takt. Andelen laddbara fordon har mer än fördubblats de senaste två åren och prognoser visar att ökningen kommer fortsätta. I takt med ökningen växer också behovet av laddmöjligheter. En satsning på laddstolpar i er bostadsrättsförening kommer vara en god investering lång tid framöver. Att som brf erbjuda elbilsladdning i laddstolpar eller laddboxar gör föreningen mer attraktiv för potentiella lägenhetsköpare och kan öka värdet på lägenheterna enligt flera mäklare. Här förklarar vi på Sekraft vad som kan vara bra att tänka på innan ni installerar laddstolpar i er bostadsrättsförening.

Undersök intresse och förutsättningar

Börja med att stämma av hur intresset för elbilsladdning ser ut bland era medlemmar för att få en tydlig bild av behovet nu och framöver. Gör en uppskattning av hur många laddstationer ni vill investera i. Ta sedan hjälp av en auktoriserad konsult som undersöker fastighetens befintliga elnät och säkringar för att bedöma vilka åtgärder som krävs för installation av önskat antal laddstolpar. Är det befintliga parkeringsplatser som ska utökas med laddplatser kan föreningens styrelse sedan fatta beslut om installation. Ska däremot nya parkeringsplatser byggas på exempelvis föreningens gräsyta ska frågan tas upp på den årliga föreningsstämman.

Val av laddstation och administrationssystem

Beroende på hur er nuvarande parkering ser ut kommer valet av laddpunkt att skilja sig åt. Har ni garage eller parkering under tak kan laddpunkter i vägghängda laddboxar vara ett alternativ. Är parkeringarna istället utomhus är laddpunkter på laddstolpar det vanligaste alternativet. Laddutrustningen kan väljas med fast kabel till varje laddpunkt eller med eluttag där varje bilägare kopplar in sin egen kabel.

När det gäller drift och hantering av laddsystemet finns olika lösningar. En del bostadsrättsföreningar väljer att själva sköta administration och drift av laddsystemet medan andra anlitar externa företag som svarar för den delen. När vi på Sekraft levererar laddsystem till bostadsrättsföreningar erbjuder vi en molnbaserat administrationssystem som gör det enkelt att överblicka systemet, läsa av elförbrukning och uppdatera mjukvaran – en smart lösning för enkel drift av anläggningen.

Ansök om bidrag hos Naturvårdsverket

För bostadsrättsföreningar som vill installera laddpunkter för i huvudsak de boende finns bidrag att söka hos Naturvårdsverket. Bidraget ersätter upp till 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddpunkt. När ni bestämt er för vilken laddlösning som passar era medlemmar bäst och valt leverantör av tjänsterna kan ni skicka in en ansökan om bidrag till Naturvårdsverket. Efter att ansökan är beviljad har ni nio månader på er att låta leverantören slutföra installationen av laddstolparna. När installationen är utförd ska ni inom tre månader skicka in begäran om utbetalning till Naturvårdsverket.

Vi på Sekraft har stor branscherfarenhet och är experter på laddsystem för både privatpersoner och organisationer. Boka en kostnadsfri konsultation med oss så hjälper vi er att hitta den mest optimala lösningen som matchar önskemål och behov i just er bostadsrättsförening.

Varför elbilsladdare?

I takt med att elbilarnas och laddhybridernas popularitet ökar blir infrastrukturen kring elbilsladdning allt viktigare. Genom att installera laddstolpar och laddboxar kan företag, bostadsrättsföreningar och offentliga aktörer skapa värde för anställda, kunder, boende och allmänheten. Ta steget tillsammans med oss på Sekraft, och skapa förutsättningarna för en smartare framtid.

Om Sekraft

Övergången från fossildrivna bilar till elbilar tar sig längre för varje dag som går. I takt med elbilens övertagande har elbilsladdare därför blivit en naturlig del av vår vardagsmiljö - i denna transformation tar vi täten som en ledande aktör på marknaden. På Sekraft kommer vi att fortsätta sträva mot visionen om fossilfria transporter genom att bidra till uppbyggnaden av infrastrukturen kring detta. Vill du vara med? Kontakta oss så skapar vi tillsammans säkra, hållbara och praktiska laddlösningar som passar just ert behov.

Läs mer